Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Η «συνταγή» για ευτυχισμένους εργαζόμενους

Της Νάντιας Μιχαλοπούλου

Πώς ένα καλό εργασιακό περιβάλλον επηρεάζει την παραγωγικότητα των υπαλλήλων και συνδέεται με την επιτυχία της επιχείρησης

Σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά ταχέων εξελίξεων, οι εργαζόμενοι που εμφανίζουν αφοσίωση και αποτελεσματικότητα γίνονται όλο και πιο απαραίτητοι στις επιχειρήσεις, καθώς με τις αυξημένες επιδόσεις τους συμβάλλουν τόσο στη βιωσιμότητα όσο και την καλή φήμη των εταιρειών. Οι επιχειρήσεις καλούνται να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα του να διατηρούν αφοσιωμένους εργαζομένους ακόμα και σε μια αγορά εργασίας με πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας και κατ’ επέκταση πληθώρα ενεργών υποψηφίων. Τελικά, ισχύει το «ουδείς αναντικατάστατος» και σε ποιο βαθμό; Αξίζει τελικά να επενδύσουμε στην δημιουργία κλίματος αφοσίωσης στον οργανισμό και πώς αυτό μπορεί να γίνει πράξη;

Έρευνες σε όλο τον κόσμο δείχνουν ότι σημαντικό ρόλο στην παραγωγικότητα των εργαζομένων και άρα στην επιτυχία της εταιρείας παίζει το εργασιακό κλίμα. Όσο πιο καλές συνθήκες επικρατούν σε μια επιχείρηση τόσο περισσότερο μεγαλώνει το αίσθημα ικανοποίησης που αντλούν οι εργαζόμενοί της, γεγονός που τους ωθεί στο να είναι πιο παραγωγικοί, να κάνουν αυτό που πολύ συχνά αναφέρεται ως «το extra mile», να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και να μην δουλεύουν απλά διεκπεραιωτικά. Η αυξημένη ικανοποίηση εκτός του ότι συμβάλλει στην παραγωγικότητα της εταιρείας βοηθά και στην ενίσχυση της εικόνας και της φήμης της ως εργοδότης. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές της εταιρείας τους.


Προ κρίσης, οπότε και οι εταιρείες είχαν τη δυνατότητα να επενδύσουν σε ενέργειες κινητοποίησης των εργαζομένων τους, η επίτευξη της ικανοποίησης σε μεγάλο βαθμό προέκυπτε από αυξήσεις μισθών και μια ευρεία γκάμα άλλων παροχών, όπως ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, bonus παραγωγικότητας, κίνητρα καλής σωματικής υγείας και ευεξίας, επιδόματα όπως παιδικού σταθμού κ.α., επιβράβευση για την επιτυχημένη ολοκλήρωση κάποιου project με incentives (ταξίδια και άλλα δώρα). Σήμερα, και με δεδομένες τις περικοπές που έχουν επέλθει στα οικονομικά κίνητρα, ικανοποιημένοι εργαζόμενοι φαίνεται ότι είναι όσοι νιώθουν αυξημένο το αίσθημα του «ανήκειν» στην εταιρεία στην οποία εργάζονται.

«Σαφώς τα οικονομικά οφέλη επηρεάζουν την απόδοση των εργαζομένων και η σημασία τους σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παραβλέπεται, αλλά υπάρχουν και άλλα κίνητρα που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ικανοποίησης. Οι εταιρείες που αδυνατούν να προσφέρουν, στον βαθμό τουλάχιστον που το έκαναν στο παρελθόν, ικανά οικονομικά κίνητρα, θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε κίνητρα ηθικά» αναφέρει στο protothema.gr η Recruitment Manager της Adecco Ελλάδος, Γεωργία Αλεξοπούλου. «Οι εργαζόμενοι σήμερα είναι ικανοποιημένοι όταν νιώθουν σημαντικοί για την εταιρεία στην οποία εργάζονται και όταν βλέπουν πως έχουν προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης μέσα στον οργανισμό. Έχουν ανάγκη να αισθάνονται ενεργά μέλη της ομάδας, να νοιώθουν πως συμβάλλουν έμπρακτα στην επίτευξη του συνολικού στόχου. Επιθυμούν να χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης τόσο με τους συναδέλφους όσο και με τους διοικούντες» συμπληρώνει και απαριθμεί τους παράγοντες που επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στην ψυχολογική και συναισθηματική ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και που μπορούν να έχουν ιδιαίτερα σημαντική επίδραση στην αύξηση της παραγωγικότητας και της απόδοσης των εργαζομένων και κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων.

«Οι εργαζόμενοι θέλουν να νιώθουν πως εργάζονται σε μια εταιρεία που προάγει τη δέσμευση και τη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη. Εργαζόμενοι από όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας πρέπει να νιώθουν ότι η εργασία τους εκτιμάται και ότι τους δίνεται κάθε ευκαιρία κι εφόδιο για την επίτευξη των προσωπικών τους στόχων. Οι ευκαιρίες κατάρτισης και εξέλιξης πρέπει να είναι ανοιχτές σε όλους. Επιπλέον, η αξιοπιστία της διοίκησης που συνδέεται με την ακεραιότητα και την αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία μέσα στην επιχείρηση συμβάλλουν καθοριστικά στην αφοσίωση των εργαζομένων. Η ισοτιμία, η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία στην αξιολόγηση είναι και αυτές σημαντικές παράμετροι.

Η ανάπτυξη προσωπικών, ουσιαστικών σχέσεων τόσο ανάμεσα στους εργαζομένους όσο και με την ηγεσία της εταιρείας προάγει το κλίμα ομαδικότητας και τη φιλική ατμόσφαιρα μέσα στην εταιρεία και δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Η συνεργασία και η συμμετοχή σε αποφάσεις για την πορεία ενός project ή και ολόκληρης της εταιρείας, στον βαθμό που αναλογεί στον καθένα, παίζει επίσης σπουδαίο ρόλο. Όλοι μοιράζονται ένα κοινό όραμα και εργάζονται για την επίτευξή του», σημειώνει η κυρία Γεωργία Αλεξοπούλου, Recruitment Manager της Adecco, εταιρείας που ειδικεύεται στην παροχή λύσεων ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως.

«Ικανοποιημένος εργαζόμενος δεν μπορεί να είναι ένας εξαντλημένος εργαζόμενος. Ακούμε συχνά να αναφέρονται φαινόμενα επαγγελματικής εξουθένωσης με όλες τις σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις που αυτή επιφέρει. Δεν αρκεί να καλύπτονται μόνο οι υλικές και ηθικές ανάγκες ενός εργαζομένου εάν δεν του δίνεται η δυνατότητα σωματικής και ψυχικής υγείας. Η τήρηση ισορροπίας ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή είναι ιδιαίτερα σημαντική και έχει αποδειχθεί πως μειώνει το εργασιακό στρες και βοηθά τον εργαζόμενο να σκέφτεται δημιουργικά και καινοτόμα. Μειωμένα επίπεδα άγχους βοηθούν στην καλύτερη διαχείριση προβλημάτων που προκύπτουν στην εργασία, καθώς και στην ανθεκτικότητα του ατόμου σε δύσκολες καταστάσεις.

Το χτίσιμο κουλτούρας που τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο δεν επιτυγχάνεται από τις εταιρείες από τη μια μέρα στην άλλη. Οικοδομείται σταδιακά και όχι πάντα με την ίδια ταχύτητα, αλλά ανάλογα με τη δομή της κάθε επιχείρησης, τον κλάδο και τις οικονομικές συγκυρίες. Ωστόσο διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην πορεία μιας εταιρείας και στην επίτευξη των στόχων της» καταλήγει η κυρία Αλεξοπούλου.