Καλό για σένα, Καλό για τον πλανήτη

Μεταξύ των προκλήσεων που έχει θέσει η διεθνής κοινότητα για τη διαφύλαξη του Πλανήτη μας, τα υπάρχοντα μοντέλα καλλιέργειας, παραγωγής, διάθεσης και κατανάλωσης τροφίμων βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης για την παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στο να καταστήσουν ολόκληρο το σύστημα τροφίμων πιο ανθεκτικό και με περισσότερο σεβασμό για το περιβάλλον, αναδιαμορφώνοντάς το σε ένα μοντέλο φτιαγμένο για την ευημερία του πλανήτη και των ανθρώπων.

Ο Όμιλος Barilla, με στόχο να προσφέρει με το δικό του τρόπο όλα αυτά τα χρόνια, όρισε τη δική του διαδρομή που συνοψίζεται στην αποστολή «Καλό για Σένα, Καλό για τον Πλανήτη», η οποία τον καθοδηγεί καθημερινά να προσφέρει στους καταναλωτές καλής ποιότητας και θρεπτικά ισορροπημένα τρόφιμα, που προέρχονται από υπεύθυνες αλυσίδες εφοδιασμού, εμπνευσμένες από τον ιταλικό τρόπο ζωής και τη Μεσογειακή Διατροφή.

Ξεκινώντας από το χωράφι, η Barilla προωθεί και επιλέγει γεωργικές πρακτικές με χαμηλότερο αντίκτυπο για κάθε μία από τις στρατηγικές αλυσίδες παραγωγής και εφοδιασμού του Ομίλου, προκειμένου να συμβάλει θετικά στις κοινότητες των καλλιεργητών και στον Πλανήτη, εξασφαλίζοντας επίσης δίκαιη αμοιβή.
Ειδικά στη χώρα μας, η Barilla Hellas, ακολουθώντας τις πρακτικές του ομίλου και με την στήριξή του, το 2002 έβαλε σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο για την ανάπτυξη του προγράμματος συμβολαιακής καλλιέργειας στο σκληρό σιτάρι. Το πρόγραμμα συμβολαιακής καλλιέργειας έχει ως στόχο την παραγωγή υψηλής ποιότητας σκληρού σίτου, της πρώτης ύλης των ζυμαρικών. Σήμερα, 19 χρόνια μετά, το πρόγραμμα της συμβολαιακής της Barilla Hellas εκτείνεται σε 60.000 στρέμματα σε όλη την Ελλάδα στα οποία καλλιεργούνται πάνω από 70.000 τόνοι ελληνικού σιταριού άριστης ποιότητας.

 

 

Μέσω του προγράμματος, εκτός της παραγωγής σιταριού υψηλής ποιότητας (αναγκαία πρώτη ύλη των προϊόντων Barilla και MISKO), επιτυγχάνεται και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των παραγωγών προς τη βιομηχανία με παράλληλη ελαχιστοποιήση του ρίσκου για όλους τους εμπλεκομένους. Σημαντικό στοιχείο που διαφοροποιεί το πρόγραμμα της Barilla είναι η σχέση της με τους παραγωγούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συμβολαιακής καλλιέργειας. Είναι μία σχέση συνεχής, από τη σπορά έως και τη συγκομιδή του σιταριού, από τη συγκέντρωση και αποθήκευση έως και την παραλαβή του. Προς την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη αυτών, το πρόγραμμα έχει ενδυναμωθεί με έναν ειδικό οδηγό, τον «Δεκάλογο της της Βιώσιμης Παραγωγής Σκληρού Σίτου» που έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.  Μέσω αυτού αλλά και του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO, η Barilla Hellas βοηθά τους παραγωγούς να βελτιώσουν την απόδοση, την ποιότητα των σιτηρών τους και τα έσοδά τους, εξοικονομώντας φυσικούς πόρους και μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας. Παράλληλα ένα ακόμα εργαλείο έχει τεθεί στην υπηρεσία αυτών. Το granoduro.net® είναι ένα λογισμικό, προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα, που λειτουργεί υποστηρικτικά για τους αγρότες και τους καθοδηγεί ώστε να διαχειριστούν καλύτερα το σκληρό σιτάρι, παρέχοντας πληροφορίες για την ορθότερη και βέλτιστη λήψη αποφάσεων στη διαχείριση της καλλιέργειας. Το 2020 καλλιεργήθηκαν περίπου 15.000 τόνοι από 3.500 εκτάρια χρησιμοποιώντας το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων granoduro.net®.

 

Η «πράσινη» διαδρομή της Barilla συνεχίζεται στις μονάδες παραγωγής. Σε παγκόσμια επίπεδο, ο Όμιλος Barilla από το 2010 μέχρι και σήμερα μείωσε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 30% και την κατανάλωση νερού στα εργοστάσιά της κατά 21%, ανά τόνο τελικού προϊόντος. Ακολουθώντας τη δέσμευση του Ομίλου, η Barilla Hellas αντανακλά τις ίδιες αξίες ενώ η διαρκής της δέσμευση να ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα με υπευθυνότητα, αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στη λειτουργία του Μύλου της εταιρείας στο Βόλο και στο εργοστάσιό της στη Θήβα.

 

 

Στις δύο παραγωγικές της μονάδες στη χώρα μας με βασικό άξονα την αποστολή της Barilla «Καλό για Σένα, Καλό για τον Πλανήτη» ακολουθούνται υπεύθυνες καλές πρακτικές για μείωση των εκπομπών, καθιστώντας τις διαδικασίες πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές. Συγκεκριμένα, οι παραγωγικές μονάδες έχουν πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 50001. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της μακροχρόνιας προσπάθειας της Barilla Hellas για τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των βιομηχανικών της μονάδων, μέσω ενός διαρθρωμένου συστήματος παρακολούθησης της χρήσης ενέργειας. Τα αποτελέσματα όμως είναι και μετρήσιμα. Το 2020, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 11%, οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 3,6% επιπλέον του 15% που είχε καταγραφεί από το 2016, η κατανάλωση νερού μειώθηκε κατά 1.8% επιπλέον του 5% που είχε καταγραφεί από το 2016, ενώ η ανακύκλωση των γενικών απορριμμάτων της εγκατάστασης αυξήθηκε κατά 1% αγγίζοντας το 96%. Οι πρακτικές της Barilla Hellas δεν σταματούν στη λειτουργία των δικών της εγκαταστάσεων αλλά επεκτείνονται και στην εφοδιαστική της αλυσίδα ακολουθώντας πιστά τις πρακτικές του Ομίλου. Μέσα από την συμμετοχή της στο σύστημα Pooling της CHEP, η Barilla Hellas ενισχύει σημαντικά την συμβολή της στην εξοικονόμηση δασικών πόρων, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς επίσης και των αποβλήτων. Το μοντέλο αειφόρου λειτουργίας που ακολουθεί η Barilla Hellas, επικυρώνεται με το Πιστοποιητικό Αειφορίας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προώθηση ενός Βιώσιμου Μοντέλου Εφοδιαστικής Αλυσίδας για το έτος 2020.

 

 

Η διαδρομή ολοκληρώνεται στο τραπέζι του κάθε καταναλωτή με άριστης ποιότητας και θρεπτικά ισορροπημένα τρόφιμα. Προς το σκοπό αυτό, η Barilla εργάζεται για να προσφέρει στους καταναλωτές προϊόντα με καλύτερο θρεπτικό προφίλ. Από το 2010 μέχρι και σήμερα, έχει αλλάξει τη σύσταση σε 455 προϊόντα, μειώνοντας την περιεκτικότητα σε αλάτι, ζάχαρη, λιπαρά ή κορεσμένα λιπαρά. Παράλληλα, επέκτεινε σταδιακά το προϊοντικό της portfolio, αυξάνοντας τον αριθμό των προϊόντων που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, ολική άλεση ή παρασκευάζονται από αλεύρι οσπρίων, ενισχύοντας τον αριθμό των προϊόντων χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Στο πλαίσιο της παραγωγής προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας και ασφάλειας, από το 2016 δεν χρησιμοποιεί φοινικέλαιο στην σύσταση των προϊόντων της. Η Barilla δίνει τη μέγιστη προσοχή και στις συσκευασίες των προϊόντων ενώ εργάζεται για τον περιορισμό του αποτυπώματός τους. Τώρα το 99,7% των συσκευασιών των προϊόντων έχει σχεδιαστεί για να είναι ανακυκλώσιμο και θα φτάσει το 100% μέσα στους επόμενους μήνες.

 

Γιατί στην Barilla Hellas, το θετικό μας αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον είναι ο πραγματικός μας σκοπός