Ας μιλήσουμε για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Στην εποχή που η ανακύκλωση είναι η πιο επιδραστική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού εξελίσσεται σε μια από τις πιο αποδοτικές δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης.

Η αξία της ανακύκλωσης

Η πρώτη φορά που ακούστηκε ευρέως ο όρος ανακύκλωση ήταν πριν από πολλές δεκαετίες.

Όλο και περισσότεροι άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι η μετατροπή απορριμμάτων σε πρώτες ύλες και η επαναχρησιμοποίηση υλικών στη δημιουργία νέων προϊόντων αποτελούν σημαντικά βήματα για τη διάσωση του πλανήτη.

Μάθαμε στην πράξη να μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα ξεκινώντας από την καθημερινή διαχείριση των σκουπιδιών μας, βάζοντας δηλαδή την ανακύκλωση στη ζωή μας.

Στην πορεία μάθαμε επίσης να χωρίζουμε τα σκουπίδια μας σε κατηγορίες και να ανακυκλώνουμε ακολουθώντας αυτόν τον διαχωρισμό.

Η ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για παράδειγμα, μπορεί επίσης να μην υπήρχε ανέκαθεν στη ζωή μας αλλά εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή κινήματα καθώς αφορά μία τεράστια κατηγορία απορριμάτων.

Τί είναι όμως ακριβώς η ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τι περιλαμβάνει;

Με απλά λόγια πρόκειται για την ανακύκλωση όλων εκείνων των συσκευών που μπαίνουν στην πρίζα ή λειτουργούν με μπαταρίες. Επίσης περιλαμβάνει όλα τα σχετικά αναλώσιμα: λάμπες, μπαταρίες κ.ο.κ.

Από το φως του μπάνιου και του γραφείου μας, το παλιό ραδιόφωνο, το ψυγείο, την καφετιέρα, το κλιματιστικό και την ηλεκτρική σκούπα. Στην εποχή της τεχνολογίας κάθε μας δραστηριότητα περιλαμβάνει μια ευκαιρία για φωτοκύκλωση.

Σήμερα λοιπόν όχι μόνο έχει μπει ενεργά στον σύγχρονο τρόπο ζωής μας εκπαιδεύοντας το κοινό σε νέες συνήθειες αλλά έχει γίνει και επίσημο κομμάτι των κοινωνιών αφού κατοχυρώνεται ως υποχρεωτική δράση από τους θεσμούς.

Ταυτόχρονα η ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού εξελίσσεται σε αναπόσπαστο κομμάτι κάθε πρωτοποριακής εταιρικής κουλτούρας.

Πυρήνας αυτής ακριβώς της κουλτούρας στη χώρα μας είναι η εταιρεία που αποτελεί ένα από τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) που είναι εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. ξεκίνησε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του 2005 και σηματοδοτήθηκε με την εγγραφή των πρώτων 52 υπόχρεων παραγωγών (ιδρυτικών μελών) στο Σύστημα και τη δημιουργία ενός δικτύου σημείων συλλογής αρχικά σε καταστήματα με ηλεκτρολογικό υλικό, δημόσιους οργανισμούς, κλπ., ενώ ακολούθησε η έγκριση λειτουργίας του από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το Φεβρουάριο του 2009 ως προς τη διαχείριση αποβλήτων των κατηγοριών, φωτιστικών και λαμπτήρων.

Η επέκταση της δραστηριότητας του Συστήματος τον Ιούνιο του 2012 ως προς τη διαχείριση αποβλήτων μικροσυσκευών (9 κατηγορίες) άνοιξε το δρόμο για την προσχώρηση ακόμα περισσοτέρων υπόχρεων παραγωγών και την ανάπτυξη του δικτύου σημείων συλλογής.

 

Ανακύκλωση χωρίς εξαιρέσεις

Από το 2020 με την αδειοδότηση από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), ανανεώθηκε η άδεια λειτουργίας του Συστήματος και πραγματοποιήθηκε επέκταση της δραστηριότητάς αναλαμβάνοντας παράλληλα μεγαλύτερες ευθύνες και υποχρεώσεις έναντι της ανακύκλωσης στην Ελλάδα.

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης για όλα τα είδη Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, όπως λευκές συσκευές, οθόνες, προϊόντα τεχνολογίας, λαμπτήρες, φωτιστικά, μικροσυσκευές, φωτοβολταϊκά πλαίσια κλπ., χωρίς καμία εξαίρεση.

Μεγάλες και μικρές ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες και φωτιστικά είναι μόνο μερικά από τα ανακυκλώσιμα είδη που περιλαμβάνονται στις δραστηριότητες της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

 

Υπόχρεοι παραγωγοί και νομικό πλαίσιο

 

Υπόχρεος Παραγωγός σύμφωνα με τον νόμο είναι αυτός που κατασκευάζει ή/και εισάγει προϊόντα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και έχει νομική υποχρέωση να συμμετέχει σε Σύστημά Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Ε.Δ.) καθώς και να εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.).

Μέσω της συνεχούς ενημέρωσης των υπόχρεων ως προς τα οφέλη και τις νόμιμες υποχρεώσεις τους, το ΣΣΕΔ επιδιώκει την αύξηση συμμετοχής των συμβεβλημένων υπόχρεων. Η λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Παραγωγού (Ε.Μ.ΠΑ.) αποτέλεσε θετική εξέλιξη για την συμμόρφωση των υπόχρεων παραγωγών και απεικονίζεται στην συνεχή αύξηση των εγγεγραμμένων στο ΣΣΕΔ.

 

Πρώτη φορά φωτοβολταϊκά

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε αποτελεί το μοναδικό Σύστημα στην Ελλάδα, το οποίο έχει αναλάβει το έργο της ανακύκλωσης των Φωτοβολταϊκών Πλαισίων στην χώρα μας.

Τον Μάιο 2021, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συλλογή και παρελήφθησαν για ανακύκλωση 36 τόνοι αποβλήτων Φωτοβολταϊκών πλαισίων, που προέκυψαν από την αποξήλωση Φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύς περίπου 0,5 Megawatt, στην περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλίας.

 

 

Κατά την παραλαβή τους ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες, από την νομοθεσία, διαδικασίες, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ενδεδειγμένη επεξεργασία τους και εν γένει ανακύκλωσή τους.

Η θεαματική μείωση του κόστους των Φωτοβολταϊκών πλαισίων την τελευταία δεκαετία, σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη απόδοση ηλεκτρικής ενέργειας ανά Φωτοβολταϊκό πλαίσιο, ωθεί τους επενδυτές να προβαίνουν σε αντικατάσταση των παλαιών Φωτοβολταϊκών πλαισίων σε συντομότερο χρονικό διάστημα από αυτό που υπολογίστηκε στις αρχικές μελέτες για την διάρκεια ζωής τους.

 

Πιστοποιήσεις και διεθνείς διακρίσεις

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001/2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001/2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ είναι μέλος του WEEE Forum (Waste Electrical and Electronic Equipment), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού, ο μεγαλύτερος παγκοσμίως στο είδος του, με μέλη πάνω από 43 συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στην Ευρώπη, Αμερική και Ωκεανία και συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις και τις συστήσεις του.

Η ιδιότητα του μέλους, μας διευκολύνει στην προώθηση ιδεών, την ανταλλαγή γνώσεων με μέλη από άλλες χώρες, τη μεταφορά ορθών πρακτικών στην Ελλάδα.

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. συμβάλλει ενεργά:
• Στην προστασία, εξοικονόμηση & βέλτιστη αξιοποίηση των φυσικών πόρων

• Στην ορθή διαχείριση αποβλήτων και τη μείωση του όγκου απορριμμάτων

• Στην ενημέρωση & ευαισθητοποίηση επαγγελματιών και καταναλωτών για τον τρόπο και τα οφέλη της ανακύκλωσης

• Στην εφαρμογή της Ελληνικής & Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τη διαχείριση, συλλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση των ΑΗΗΕ για την επίτευξη των Εθνικών Στόχων

• Στην αναβάθμιση ζωής των πολιτών

 

Με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση επαγγελματιών και καταναλωτών

Η διάρκεια και η εμβέλεια των δράσεων προώθησης και ευαισθητοποίησης είναι τακτική και επιμελής καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Η ενημέρωση στα σχολεία γίνεται με οργανωμένο και προγραμματισμένο τρόπο τόσο στην Αττική όσο και στην επαρχία, κατόπιν εξασφάλισης της σχετικής αδειοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας η οποία ανανεώνεται κάθε έτος.

Ήδη τέτοια ενημέρωση έχει πραγματοποιηθεί σε περίπου 738 σχολεία και πάνω από 35.000 μαθητές όλων των βαθμίδων σε όλη την Ελλάδα και το Σύστημα θα προωθήσει και αναπτύξει ακόμα περισσότερο την ενημέρωση αυτή.

Τις παραπάνω δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς τις μικρές ηλικιακά κοινωνικές ομάδες, επέλεξε και έχει ξεκινήσει προ πολλών ετών προκειμένου και με στόχο να αναπτυχθεί το αίσθημα ευθύνης και η γνώση σχετικά με την ανακύκλωση και την αντιμετώπιση του περιβάλλοντος από τα πρώτα παιδικά βήματα και ερεθίσματα.

Στη βάση αυτής της δράσεως το ΣΣΕΔ έχει διευρύνει τον τρόπο, τις μεθόδους και τα μέσα διοχέτευσης του κοινωνικού μηνύματος στα παιδιά εμπλουτίζοντας τις παρουσιάσεις με διαδραστικά σκετς και θεατρικά δρώμενα με υλικό γραμμένο και διατυπωμένο μεταξύ πραγματικότητας και παραμυθιού, έτσι ώστε το μήνυμα να είναι εύληπτο και ελκυστικό για τα παιδιά, τους αυριανούς πολίτες και καταναλωτές.

Παράλληλα σχεδιάζονται νέα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ, καθώς και δράσεις εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας με στόχο την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση των ΑΗΗΕ και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

 

 

Συνεχής ανάπτυξη του δικτύου συλλογής 

Η δραστηριότητα του Συστήματος αναπτύσσεται Πανελλαδικά, τόσο στην Ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική χώρα.

Η χωρική κάλυψη και τοποθέτηση κάδων συλλογής αποθηκευτικών μέσων ΑΗΗΕ του ΣΕΔ σε όλα τα σημεία, νομούς και Περιφέρειες της επικράτειας, εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης των Ελλήνων πολιτών στα σημεία συλλογής, και εξυπηρετεί σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού.

Το δίκτυο συλλογής Α.Η.Η.Ε του ΣΕΔ αναπτύσσεται μέσω 8.406 σημείων συλλογής κατανεμημένων και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, ανάλογα με την πληθυσμιακή πυκνότητα, με στόχο να διευκολύνουν όλους τους χρήστες και ιδιαίτερα τους οικιακούς ώστε να καθίσταται εύκολη η απόρριψη των οικιακών αποβλήτων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι συνολικά έχουν συλλεχθεί  13.500 τόνοι αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. και ακολουθήστε την σε Facebook και Instagram