Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Τα δίδακτρα και η πιστοποίηση των κολεγίων: Μύθοι και αλήθειες

Πολύ υψηλά δίδακτρα και μη αναγνωρισμένη πιστοποίηση σπουδών. Αυτά είναι δύο σενάρια που διακινούνται για τα κολέγια συντηρώντας τους «μύθους» γύρω από τον τρόπο λειτουργίας τους. Εκείνο που στην πραγματικότητα ισχύει είναι ότι, κάθε χρόνο μετά το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων, χιλιάδες νέοι στρέφονται προς την ιδιωτική εκπαίδευση, εξαιτίας της σύγχυσης που επικρατεί στη δημόσια παιδεία και του κενού στη διασύνδεση των κρατικών ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας. Τούτο προκύπτει και από τα στοιχεία του Deree – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος που καταδεικνύουν ότι, για το 66% των εγγραφόμενων φοιτητών στο Deree, το Κολλέγιο ήταν συνειδητά η πρώτη τους επιλογή μετά το σχολείο.

Η περίπτωση του Deree έρχεται να καταρρίψει τους «μύθους» και να δώσει απαντήσεις στο δίλημμα πολλών νέων: «Να μείνω στην Ελλάδα ή να φύγω για σπουδές στο εξωτερικό»;

Δίδακτρα


Το κύριο σενάριο που αποδομείται είναι εκείνο των απαγορευτικών διδάκτρων. Δεν ισχύει ότι χρειάζεται μια περιουσία για να φοιτήσεις σαν να βρισκόσουν στα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής. Με τη φιλοσοφία ότι η έλλειψη πόρων δεν πρέπει να στερεί από κανέναν φοιτητή την πρόσβαση στη γνώση, το Deree παρέχει υποτροφίες και εκπτώσεις στα δίδακτρα, σε όσους έχουν καλό απολυτήριο Λυκείου (από 17 και πάνω) ή οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για τις περισσότερες ελληνικές οικογένειες, το Deree δίνει υποτροφίες 3,8 εκατ. ευρώ για όσους θέλουν να ενταχθούν στους κόλπους του και να εκπαιδευτούν κατά το πρότυπο αμερικανικό σύστημα, με 9 στους 10 φοιτητές που αιτούνται οικονομικής ενίσχυσης, να τη λαμβάνουν.

Αναλυτικά οι υποτροφίες

Ακαδημαϊκές υποτροφίες βάσει του βαθμού απολυτηρίου: Κάθε υποψήφιος με βαθμό >19 δικαιούται 50% έκπτωση διδάκτρων, ενώ υποψήφιοι με βαθμό 18-19 και 17-18 δικαιούνται 35% και 25% έκπτωση αντίστοιχα. Επιπλέον, προσφέρονται και άλλες ακαδημαϊκές υποτροφίες βάσει κριτηρίων όπως η εθνικότητα και ο τομέας σπουδών.

Οικονομική στήριξη μέσω υποτροφιών και μειώσεων διδάκτρων σε σπουδαστές που στερούνται πόρων για τις σπουδές τους: Οι υποτροφίες προέρχονται από κληροδοτήματα, καλύπτουν έως και 100% των διδάκτρων και δίδονται βάσει αποδεδειγμένης οικονομικής ανάγκης. Οι μειώσεις διδάκτρων του Deree καλύπτουν από 10% έως 50% των διδάκτρων και ανανεώνονται κάθε χρόνο, ενώ η χρηματοδότηση του εν λόγω προγράμματος προέρχεται τόσο από ίδιους πόρους του Κολλεγίου, όσο και από τη βοήθεια υποστηρικτών του εκπαιδευτικού του έργου.

Στα «συν» προστίθεται και το γεγονός ότι ειδικοί οικονομικοί σύμβουλοι βρίσκονται δίπλα στους σπουδαστές και τους βοηθούν για να βρεθούν λύσεις για κάθε «δύσκολη» περίπτωση.

Επιπλέον, το Deree συνεργάζεται με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προσφέροντας σε φοιτητές των ελληνικών δημόσιων ιδρυμάτων που έχουν διακριθεί για την ακαδημαϊκή τους επίδοση, την ευκαιρία να ακολουθήσουν παράλληλα μία από τις 43 υποειδικότητες (minor) που διαθέτει. Συγκεκριμένα για το έτος 2017-2018 το πρόγραμμα προσφέρει 80 υποτροφίες, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος των διδάκτρων σε συνεργασία με το Κολλέγιο.

Το κόστος σπουδών μπορεί να μειωθεί περαιτέρω αν κάποιος νέος επιλέξει να εργαστεί part-time στις θέσεις που «ανοίγουν» κάθε χρόνο στα διοικητικά γραφεία του Κολλεγίου, ενώ για όσους σπουδαστές επιθυμούν να κάνουν πρακτική άσκηση σε ξένες εταιρείες ή να παρακολουθήσουν μαθήματα σε ξένα πανεπιστήμια το Deree μεριμνά αναλόγως.

Πιστοποίηση και αναγνώριση


Τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά ακαδημαϊκά προγράμματα του Deree πιστοποιούνται από τον φορέα που πιστοποιεί και τα πτυχία στο Harvard, το Yale και το MIT. Πρόκειται για τον New England Association of Schools and Colleges (NEASC), τον αρχαιότερο και σημαντικότερο οργανισμό πιστοποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον οποίο εντάσσεται και το Deree. Κατά συνέπεια τα πτυχία του αναγνωρίζονται όχι μόνο στην Αμερική, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, γι’ αυτό και απόφοιτοί του γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε μερικά από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.

Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, οι τίτλοι σπουδών του πιστοποιούνται από το Open University (OU) του Ηνωμένου Βασιλείου. Επομένως, η ευρωπαϊκή πιστοποίηση συνεπάγεται την απόκτηση –κατά την αποφοίτηση– ενός δεύτερου πτυχίου από το OU.

Η αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας για το πτυχίο από το Deree επισφραγίζεται και μέσω της αναθεωρημένης ρύθμισης του σχετικού νόμου για τα κολέγια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ψηφισθέντος νόμου Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 258 / 8-12-2014) προβλέπει τα εξής:

«1. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

“β. Επίσης, περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολλέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των οποίων τα προγράμματα σπουδών οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor’s) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας ή σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (master’s), εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4264/2014 (Α’ 118) αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και άλλες διατάξεις» (Α’ 78), είναι αρμόδιο και για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/ 2008 (Α’ 177) και των πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της περίπτωσης β’ της ίδιας παραγράφου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 23α του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α’ 18) και από την περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008. Κατά τα λοιπά, το Σ.Α.Ε.Π. εφαρμόζει αναλογικά τη διαδικασία του π.δ. 38/2010.”»