Ανακύκλωση… τώρα!

Της Νάντιας Μιχαλοπούλου

Οι νέοι, φιλόδοξοι, στόχοι της ΕΕ για την ανακύκλωση αστικών αποβλήτων και η ελληνική επιχείρηση που πρωτοπορεί στην Ανακύκλωση

Προς μια κυκλική οικονομία για τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων, η οποία θα ωφελήσει το περιβάλλον, το κλίμα και την ανθρώπινη υγεία, στρέφεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους νέους στόχους που τέθηκαν από τα κράτη-μέλη της, τον Μάιο.

Καθώς το λεγόμενο «landfilling», δηλαδή η έννοια της ρύπανσης μέσω της διοχέτευσης των σκουπιδιών σε κάδους σκουπιδιών ή σε χώρους υγειονομικής ταφής, είναι η χειρότερη επιλογή για τη διαχείριση των αποβλήτων, τόσο από περιβαλλοντικούς όσο και οικονομικούς όρους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετατοπίζει την πολιτική του και στρέφεται προς ένα σύστημα στο οποίο η αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων διατηρείται στην οικονομία όσο το δυνατόν περισσότερο και οικονομία συνεπάγεται μείωση των αποβλήτων στο ελάχιστο, επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακαίνιση και ανακύκλωση των υπαρχόντων υλικών και προϊόντων.

Οι νέοι στόχοι ανακύκλωσης αποβλήτων


Πιο συγκεκριμένα, οι νέοι στόχοι ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις που θέτουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι: το σημερινό ποσοστό ανακύκλωσης που βρίσκεται στο 44% να φτάσει το 55% μέχρι το 2025 και το 65% μέχρι το 2035.

Επίσης, το 65% των υλικών συσκευασίας θα πρέπει να ανακυκλωθεί έως το 2025 και το 70% μέχρι το 2030. Σημειώνεται ότι διατίθενται ξεχωριστοί στόχοι για συγκεκριμένα υλικά συσκευασίας, όπως το χαρτί και το χαρτόνι, το γυαλί, το μέταλλο και το ξύλο και προβλεπόμενη ξεχωριστή συλλογή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και επικίνδυνων αποβλήτων από τα νοικοκυριά (όπως τα εντομοκτόνα) μέχρι το 2025. Μέχρι το 2024, τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα θα πρέπει επίσης να συλλέγονται χωριστά ή να ανακυκλώνονται κατ’ οίκον μέσω της κομποστοποίησης.

Αντίθετα, έως το 2035 η ποσότητα των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ πρέπει να μειωθεί στο 10% ή λιγότερο των συνολικά παραγόμενων απορριμμάτων. Η αποτέφρωση απορριμμάτων για την παραγωγή ενέργειας «χαμηλώνει» ακόμα περισσότερο στην προτιμώμενη από την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία ιεραρχία, καθώς όπως επισημαίνεται είναι αντίθετη στις αρχές της κυκλικής οικονομίας (που προάγει την επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση των πόρων).

Είναι ενδιαφέρον πάντως, ότι για πρώτη φορά η νέα νομοθεσία εισάγει στόχους και για την σπατάλη τροφίμων στην Ε.Ε. και για την ανάσχεση των θαλάσσιων απορριμμάτων.

Επιχειρήσεις που βλέπουν το μέλλον διαφορετικά


Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων παίζουν σαφώς και οι πρακτικές που υιοθετούν οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Αν και η Ελλάδα προσαρμόζεται με πιο αργούς ρυθμούς στην αλυσίδα της ανακύκλωσης και την υλοποίηση «πράσινων» πολιτικών, η επένδυση κάποιων επιχειρήσεων σε καινοτόμες και τεχνολογικά ανεπτυγμένες δράσεις διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, αποτελούν «φωτεινά» παραδείγματα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και δείχνουν το δρόμο προς τη μεταστροφή σε ένα πρότυπο μοντέλο –κοινωνικής και επιχειρηματικής- ανάπτυξης.

Στις πιο αξιόλογες ελληνικές, «πράσινες», επιχειρηματικές δράσεις συγκαταλέγονται οι ενέργειες της ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία στο πλαίσιο της καμπάνιας #allazoumesinithies παρουσιάζει το κινητό «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». Πρόκειται για ένα πρότυπο κέντρο που παρουσιάζεται πρώτη φορά στην Ευρώπη και απευθύνεται σε μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, με στόχο να καλλιεργήσει την περιβαλλοντική συνείδηση στους νέους. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με ένα σύγχρονο διώροφο λεωφορείο μυώντας τους μαθητές σε διαδραστικά προγράμματα και στη διαδικασία της καθημερινής ανακύκλωσης υλικών, μεταλαμπαδεύοντας στους νέους γνώσεις που αναδεικνύουν της σημασία της Ανακύκλωσης για έναν πιο πράσινο πλανήτη.

Αναλυτικά, στο πρώτο επίπεδο του λεωφορείου οι μαθητές μαθαίνουν, υπό την καθοδήγηση μιας εξειδικευμένης ομάδας παιδαγωγών η οποία μεταδίδει με βιωματικό τρόπο τις αρχές της Ανακύκλωσης, ποια είναι τα ανακυκλώσιμα υλικά και πώς αυτά ανακυκλώνονται. Στην είσοδο μάλιστα βρίσκεται και το «Αυτόματο Μηχάνημα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Μεταλλικών και Πλαστικών Συσκευασιών» που δείχνει τη διαδρομή που ακολουθεί ένα υλικό ώστε να ανακυκλωθεί.

Στο δεύτερο επίπεδο του λεωφορείου, γίνεται η θεωρητική περιβαλλοντική εκπαίδευση σχετικά με την Ανακύκλωση, ενώ προβάλλεται ειδικά σχεδιασμένο, οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρει σημαντικές γνώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την Ανακύκλωση.

Το κινητό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι ήδη στους δρόμους της Αττικής, ενώ στη συνέχεια και για τα επόμενα δύο χρόνια θα ταξιδέψει σε όλη τη χώρα, καλώντας όλους μας να αλλάξουμε συνήθειες και να ανακυκλώνουμε σωστά. Σχετική ενημέρωση για τα σημεία επίσκεψης του διατίθεται στα καταστήματα της αλυσίδας σουπερμάρκετ και στο site της ΑΒ, www.ab.gr.