Ανάπτυξη με γνώμονα την πράσινη ενεργειακή μετάβαση

Η πρόκληση της ενεργειακής μετάβασης

Sponsored Content 

Σε μία περίοδο με κύριο χαρακτηριστικό την αστάθεια και τις αλλεπάλληλες προκλήσεις, σε όλα τα επίπεδα, βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνθετη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης. Στη χώρα μας έχουν τεθεί φιλόδοξοι στόχοι, όπως αυτοί περιγράφονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και την ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με στόχο τον εναρμονισμό της επιχειρηματικότητας με την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η εταιρεία που έφερε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα και εγγυάται την ενεργειακή της ασφάλεια, έχει θέσει την ενεργειακή μετάβαση ως στρατηγική προτεραιότητα και βασική συνθήκη για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Με αυτόν τον γνώμονα, έχει καταρτιστεί και υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, στο πλαίσιο του οποίου η ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε μια καθετοποιημένη ενεργειακή εταιρεία, ικανή να καλύψει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών των πελατών της, αλλά και να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, εξασφαλίζοντας άφθονη, ανταγωνιστική και περιβαλλοντικά φιλική ενέργεια.

 

Για να το επιτύχει αυτό, και ενώ η ενεργειακή κρίση κλιμακώνεται:

διασφαλίζει συμμαχίες και συνέργειες που για την προάσπιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και

επενδύει σε υποδομές και προγράμματα που θα διαμορφώσουν το ενεργειακό μέλλον της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου,
πάντα με στόχο τη μετάβαση σε μια «πράσινη» ενεργειακή πραγματικότητα.

 

 

Φυσικό αέριο: το καύσιμο-γέφυρα για τη μετάβαση σε «καθαρές» πηγές ενέργειας

Σήμερα, η χρήση του φυσικού αερίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε από τα συμβατικά καύσιμα στις «καθαρές» ενεργειακές πηγές. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία έχει μία ολιστική στρατηγική με δύο βασικούς στόχους:

1. την επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου, τόσο γεωγραφικά όσο και σε επίπεδο χρήσεων, και

2. την ανάπτυξη του πλαισίου και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση ανανεώσιμων και εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, συμμετέχει ενεργά σε κρίσιμα έργα υποδομής όπως ο πλωτός τερματικός Σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπολη στον οποίο η ΔΕΠΑ Εμπορίας συμμετέχει με 20%. Παράλληλα, δραστηριοποιείται σε διεθνή έργα όπως οι αγωγοί IGB, Poseidon και EastMed, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για το ενεργειακό μέλλον της χώρας.

Αξιοποιώντας έξυπνες τεχνολογίες όπως το small scale LNG (υγροποιημένο φυσικό αερίο) καθώς και το CNG (συμπιεσμένο φυσικό αέριο), στοχεύει στην απεξάρτηση των δυσπρόσιτων περιοχών από το πετρέλαιο. Είναι πλέον σαφές, ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη χρήση του φυσικού αερίου στους κλάδους που έχουν σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως αυτός των μεταφορών. Σε αυτό το πλαίσιο, δίνεται έμφαση και ανάπτυξη μιας βιώσιμης και αποδοτικής αλυσίδας ανεφοδιασμού LNG για τις θαλάσσιες μεταφορές. Το LNG, ως ναυτιλιακό καύσιμο, συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στα λιμάνια.

Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία κατασκευάζει ένα πλοίο μεταφοράς LNG, χωρητικότητας 3.000 κ.μ., το πρώτο του είδους, το οποίο θα τροφοδοτεί τα λιμάνια και τα πλοία της Ανατολικής Μεσογείου, δημιουργώντας νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την ελληνική ναυτιλία.

 

Εξίσου σημαντική είναι και η προώθηση της αεριοκίνησης μέσω του Fisikon. Σήμερα λειτουργούν πανελλαδικά 23 πρατήρια Fisikon, με το δίκτυο να διευρύνεται διαρκώς για να μπορούν όλο και περισσότεροι καταναλωτές να επωφεληθούν από το πλέον οικονομικό και, κυρίως, φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο.

Πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος
Η δέσμευση της ΔΕΠΑ για προστασία του περιβάλλοντος αποτυπώνεται τις καθημερινές πρακτικές της εταιρείας. Κυρίως, όμως ο σεβασμός στο περιβάλλον γίνεται πράξη με τη συνολική περιβαλλοντική πολιτική που εφαρμόζει. Ειδικότερα, η ΔΕΠΑ εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που υιοθετεί διεθνείς προδιαγραφές περιβαλλοντικής προστασίας και σύγχρονες πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Επιπλέον μεθοδεύει ενέργειες που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της, ενώ είναι σε θέση να θέτει στόχους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

Βασική επιδίωξη της εταιρείας είναι, όπου δραστηριοποιείται, να ελαχιστοποιεί τις συνέπειες στο τοπίο, τους φυσικούς πόρους, την ατμόσφαιρα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, εφαρμόζοντας τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές που προβλέπονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Νέες δραστηριότητες για ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον
Έχοντας αντιληφθεί νωρίς πως για ένα βιώσιμο μέλλον πρέπει να στραφούμε στις ΑΠΕ και τα εναλλακτικά καύσιμα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει επίσης δημιουργήσει «πράσινο» χαρτοφυλάκιο άνω των 200 MW σε φωτοβολταϊκά πάρκα στην περιοχή της Κοζάνης.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η ΔΕΠΑ συμμετέχει ενεργά και στην ανάπτυξη δράσεων και έργων που θα επιταχύνουν τη μετάβαση στην Πράσινη Ενέργεια όπως η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος.

Επίσης, συμμετέχει σε σημαντικά έργα όπως το “White Dragon” του οποίου είναι συντονιστής και που φιλοδοξεί να αποτελέσει υπόδειγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σήμερα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας ανταποκρίνεται με συνέπεια στον ρυθμιστικό της ρόλο στην εγχώρια αγορά ενέργειας θέτοντας, παράλληλα, τις βάσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον για τη χώρα μας.