Πράσινη Μετάβαση με μεσογειακό «διαβατήριο»

Τα μεγάλης κλίμακας έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου από τον όμιλο ELICA αλλάζουν το ενεργειακό τοπίο της Ελλάδας και της Ευρώπης   

Sponsored Content

Σήμερα που η προστασία του περιβάλλοντος είναι στο επίκεντρο κάθε επιχείρηματικής δραστηριότητας και η ενεργειακή κρίση κλιμακώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο η ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι βασική προυπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον.

Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία ακολουθεί ο όμιλος που έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με μερικά από τα μεγαλύτερα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Ο όμιλος ELICA διαθέτοντας μεγάλη τεχνική εμπειρία στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή και την λειτουργία έργων ΑΠΕ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια από το 1998.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ήδη σχεδιάσει, αναπτύξει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία συνολικής ισχύος περί τα 450 MW αιολικών, φωτοβολταϊκών και μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών.

Ταυτόχρονα, διαθέτει σε στάδιο αδειοδότησης ένα σημαντικό και διεσπαρμένο χαρτοφυλάκιο στοχευμένων έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος πάνω από 2,6 GW, καθώς μονάδων αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές συνολικής ισχύος 825 ΜW. Στο εξωτερικό, ο Όμιλος ELICA έχει παρουσιάσει σημαντική δραστηριότητα στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης.

 

 

Ο κομβικός ρόλος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου
Είναι σημαντικό ότι ο Όμιλος ELICA δρομολόγησε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου. Πρόκειται για ένα έργο πνοής το οποίο ταυτίζεται απόλυτα με την ενεργειακή στρατηγική της Ευρώπης προς τον εξηλεκτρισμό των ενεργειακών συστημάτων και την τροφοδότησή τους με καθαρή πράσινη ενέργεια, με σκοπό την ταχύτατη διείσδυση των ΑΠΕ και την απεξάρτηση της από τα ορυκτά καύσιμα.

H ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου – Ελλάδας «ELICA INTERCONNECTION – GREGY» του Ομίλου ELICA αναμένεται να αλλάξει το ενεργειακό τοπίο της ηπείρου μας. Το συγκεκριμένο έργο πρόκειται να συμβάλει καθοριστικότατα στο στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το πακέτο μέτρων FiT 55, για περιορισμό των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 55% μέχρι το 2030 και μηδενισμό αυτών έως το 2050.

Το ενεργειακό αυτό έργο κομβικής σημασίας, για το οποίο ήδη από τον Αύγουστο του 2010 υπογράφτηκε η πρώτη συμφωνία μεταξύ του Ομίλου και της Κρατικής Εταιρείας Ηλεκτρισμού της Αιγύπτου, αφορά κυρίως στην υποθαλάσσια διασύνδεση των δύο χωρών, δυναμικότητας 3.000 MW και ικανότητας αμφίδρομης μεταφοράς ενέργειας.

 

100% καθαρή – πράσινη ενέργεια παραγόμενη από ΑΠΕ
Το έργο θα μεταφέρει 100% καθαρή – πράσινη ενέργεια παραγόμενη από ΑΠΕ στην Αίγυπτο στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας, ενισχύοντας τη δυναμικότητα μεταφοράς ενέργειας στα υφιστάμενα δίκτυα μεταξύ μεταξύ Ελλάδας και χωρών της Ε.Ε. κατά τουλάχιστον 700 MW.

Στη συγκεκριμένη τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού ηλεκτρικού συστήματος με καθαρή πράσινη ενέργεια το έργο «ELICA INTERCONNECTION – GREGY» θα συντελέσει στην επίτευξη των επιτακτικών πλέον στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την επιτάχυνση της λεγόμενης «πράσινης μετάβασης».

Η υλοποίηση του διασυνδετικού έργου έχει τη δυνατότητα αντικατάστασης έως 26 TWh ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο αντιστοιχεί σε 37 TWh κατανάλωσης φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή. Ειδικά για την χώρα μας, όπου η κατανάλωση του Ρωσικού φυσικού αερίου το 2021 ανήλθε σε 3,3 bcm (55% του μίγματος) τα οφέλη είναι εξίσου σημαντικά, όταν η εν λόγω διασύνδεση προβλέπεται να αντικαταστήσει κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στις γειτονικές Ευρωπαϊκές χώρες η οποία θα ανέρχεται σε 4,5 bcm.

 

Πρόληψη της κλιματικής αλλαγής και του φαινομένου του θερμοκηπίου

Παράλληλα με την εκμετάλλευση της καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας, το σημαντικό αυτό έργο θα συμβάλει στην πρόληψη της κλιματικής αλλαγής και του φαινομένου του θερμοκηπίου, έχοντας μόνο θετικά πλεονεκτήματα για ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ παράλληλα θα ενδυναμώσουν οι δεσμοί Ελλάδας – Αιγύπτου και θα ενισχυθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, ιδιαίτερα σε σχέση με τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες της.

Από τα παραπάνω είναι προφανής η συμβολή του Ομίλου ELICA στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στο ενεργειακό μίγμα της χώρας μας και η καθοριστικότατη συνεισφορά του, διαμέσου της υλοποίησης σημαντικότατων έργων καθαρής «πράσινης» ενέργειας στην επίτευξη των φιλόδοξων αλλά αναγκαίων στόχων που μακροπρόθεσμα θα οδηγήσουν στην πολυπόθητη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Αυτό είναι άλλωστε ένα στοίχημα που οφείλουμε να κερδίσουμε έτσι ώστε οι επόμενες γενιές να ζήσουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον όπου οι δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής να αποτελούν μόνο άσχημη παρένθεση και όχι ο κανόνας.