Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Ανοιξε η συζήτηση για την Ελλάδα στον κόσµο τις ερχόµενες δεκαετίες

Καταστατικό στοιχείο του Φόρουµ «Η Ελλάδα το 2040», που διοργάνωσε η Επιτροπή «Ελλάδα 2021», πέρα από την παρουσίαση των µελετών από τους θεσµικούς φορείς της χώρας και τις οµάδες εργασίες οι οποίες εξέτασαν θέµατα ειδικού ενδιαφέροντος, ήταν και η συµµετοχή σηµαντικών διεθνών προσωπικοτήτων από τις οποίες ζητήθηκε να περιγράψουν τον κόσµο και τις προκλήσεις των δεκαετιών που έρχονται.

Του ∆ηµητρη παγαδακη

Πράγµατι, οι προσκεκληµένοι στις παρεµβάσεις τους µίλησαν για τις διεθνείς ανακατατάξεις, τον ρόλο των θρησκειών, το πρόβληµα του υπερπληθυσµού, την απειλή της κλιµατικής αλλαγής, τα ζητήµατα της ενέργειας, της διαφύλαξης των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, τις αλλαγές που θα φέρει η χρήση της τεχνητής νοηµοσύνης, τα ηθικά διλήµµατα που θέτει η βιοτεχνολογία και άλλα θέµατα που θα κληθούµε να διαχειριστούµε στο προσεχές µέλλον. Επτά κορυφαίοι οµιλητές από τον χώρο της θρησκείας, της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήµης, του αθλητισµού και των διεθνών οργανισµών. Το σύνολο των παρεµβάσεων τους, καθώς και η Λευκή Βίβλος «Η Ελλάδα το 2040» φιλοξενούνται στο site www.greece2021.gr της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

 

Οικουµενικός Πατριάρχης
Βαρθολοµαίος

«∆εν υπάρχει βιώσιµος οικονοµική ανάπτυξις εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής. Η λύσις είναι µια οικολογική οικονοµία, µε κέντρον τας πραγµατικάς ανάγκας του ανθρώπου, αι οποίαι υπηρετούνται λυσιτελώς µόνον εντός ενός ακεραίου φυσικού περιβάλλοντος. Χωρίς να υποτιµώµεν έστω και κατ’ ελάχιστον τας ανθρωπιστικάς διαστάσεις της επιστήµης, τα πολλά ευεργετήµατα και την συµβολήν της εις την λύσιν καιρίων προβληµάτων διά τον άνθρωπον, εκφράζοµεν την αγωνίαν µας διά τας πολλάς εξαρτήσεις τας οποίας δηµιουργεί, διά τας πολυτίµους παραδόσεις αι οποίαι χάνονται, διά το απειλούµενον φυσικόν περιβάλλον και διά το µέλλον της ελευθερίας µας. Ως έχοµεν αναφέρει εις πρόσφατον µήνυµά µας, “το µέλλον δεν διαµορφώνεται µόνον δι’ όσων πράττοµεν, αλλά και δι’ όσων αποφεύγοµεν να πράξωµεν, από ευθύνην διά το παρόν και το µέλλον”».

 

Μποµπ Μενέντεζ
πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αµερικανικής Γερουσίας

«Η ανθρωπότητα παραµένει εγκλωβισµένη σε µια επική µάχη ενάντια σε µια θανατηφόρα πανδηµία που έχει στοιχίσει εκατοµµύρια ζωές και έχει αποσταθεροποιήσει τις οικονοµίες σε όλο τον κόσµο. Αντιµετωπίζουµε µια υπαρξιακή απειλή µε τη µορφή της κλιµατικής αλλαγής, η οποία έχει ήδη καταστρέψει κοινότητες σε όλη την Ελλάδα και τις Ηνωµένες Πολιτείες αυτό το καλοκαίρι. Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, η βασισµένη σε κανόνες διεθνής τάξη που µας έφερε τόση ειρήνη, ευηµερία και πρόοδο τις δεκαετίες µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο απειλείται όσο ποτέ άλλοτε. Σε τέτοιους καιρούς να βαδίζουµε µόνοι δεν αρκεί. Πρέπει να συνεργαζόµαστε, γιατί µόνο µαζί µπορούµε να µετατρέψουµε µια εποχή µεγάλου κινδύνου σε µια εποχή µεγάλης υπόσχεσης τόσο για την Ελληνική ∆ηµοκρατία όσο και για τη συνεργασία µεταξύ των χωρών µας».

 

 

Αλµπερτ Μπουρλά
CEO της Pfizer

«Πιστεύω ότι είµαστε στα πρόθυρα µιας περιόδου επιστηµονικής αναγέννησης. Για να µπορέσουµε όµως να δούµε τα αποτελέσµατα της επερχόµενης επιστηµονικής αναγέννησης στις ζωές µας, πρέπει να µεριµνήσουµε για δύο πράγµατα: το πρώτο είναι όλοι µας, εταιρείες, κυβερνήσεις και πολίτες, να επιδείξουµε µεγαλύτερη προσοχή και επικέντρωση στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές αξίες. Το δεύτερο είναι να φροντίζουµε διαρκώς να δίνουµε όραµα στους νέους. ∆εν χωράει αµφιβολία πως το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της Ελλάδας είναι οι άνθρωποί της. Η πατρίδα µας έχει το ανθρώπινο κεφάλαιο να δηµιουργήσει µια οικονοµία βασισµένη στη γνώση. Τώρα είναι η ώρα να απελευθερώσει αυτή τη δυναµική, υιοθετώντας κατάλληλες πολιτικές και αναδεικνύοντας την παγκόσµια δεξαµενή ταλέντων που διαθέτει».

Λόρδος Μάρτιν Ρις
βασιλικός αστρονόµος του Ηνωµένου Βασιλείου και καθηγητής του Κέιµπριτζ

«Η βέλτιστη εφαρµογή της επιστήµης θα µπορούσε να δηµιουργήσει κοινωνίες σε όλη την υφήλιο όπου όλοι θα έχουν έναν τρόπο ζωής καλύτερο από αυτόν που απολαµβάνουν ακόµη και οι πιο τυχεροί από εµάς σήµερα. Από την άλλη πλευρά, η λάθος εφαρµογή της επικίνδυνης τεχνολογίας µπορεί να καταστρέψει τον πλανήτη. Το διακύβευµα είναι µεγαλύτερο από ποτέ. Αν ο συλλογικός αντίκτυπος της ανθρώπινης δραστηριότητας στη χρήση της γης και το κλίµα είναι υπερβολικός, ο επακόλουθος οικολογικός κλυδωνισµός µπορεί να υποβαθµίσει ανεπανόρθωτα τη βιόσφαιρά µας – καταστρέφουµε το βιβλίο της ζωής προτού το διαβάσουµε».

Μισέλ-Αν Γουίλιαµς
κοσµήτορας της Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας του Χάρβαρντ

«Η πανδηµία του COVID-19 αποτελεί ηχηρή υπενθύµιση του µεγάλου βαθµού διασύνδεσης και αλληλεξάρτησής µας. ∆εν έχει υπάρξει διαταραχή τέτοιου µεγέθους µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Ωστόσο, ακόµα και τώρα που πασχίζουµε να αντιµετωπίσουµε αυτή την απίστευτη πρόκληση για την υγεία, δεν µπορούµε να ξεχάσουµε ότι µια άλλη πρόκληση, εξίσου θανατηφόρα και µεγάλης εµβέλειας, είναι προ των πυλών. Και ότι οι σηµερινές µας ενέργειες είναι αυτές που θα διαµορφώσουν την ανθρώπινη υγεία για τις µελλοντικές γενιές. Αναφέροµαι στην κλιµατική αλλαγή».

Τόµας Μπαχ
πρόεδρος της ∆ΟΕ

«Η Ελλάδα είναι το λίκνο της δηµοκρατίας. Η αρχαία Ελλάδα ήταν η χώρα όπου για πρώτη φορά εφαρµόστηκαν στην πράξη οι αρχές όπως η ισονοµία και η ισηγορία. Μετά από 2.500 και πλέον χρόνια, αυτές οι ίδιες δηµοκρατικές αρχές εξακολουθούν να καθορίζουν και να διαµορφώνουν τη σύγχρονη κοινωνία µας. Πριν από 3.000 και πλέον χρόνια, στην αρχαία Ολυµπία, γεννήθηκε το άλλο µεγάλο δώρο του ελληνικού πολιτισµού προς την ανθρωπότητα: οι Ολυµπιακοί Αγώνες. Είµαστε µέχρι σήµερα ευγνώµονες στους Ελληνες».

Αντριου Λιβέρις
πρόεδρος του The Hellenic Initiative

«Η Ελλάδα βρίσκεται επίσης αντιµέτωπη µε την πρόκληση της πολυπλοκότητας της γραφειοκρατίας του ελληνικού κράτους. Η Ελλάδα πρέπει επίσης να δει το θέµα των αλυσίδων εφοδιασµού. Το ζήτηµα περιπλέκεται λόγω γεωπολιτικών παραγόντων, µε αποτέλεσµα χώρες όπως η Ελλάδα να προσανατολίζονται αναγκαστικά προς την επίτευξη εθνικής επάρκειας σε περίπτωση διακοπής της αλυσίδας εφοδιασµού. Ενας τρόπος αντιµετώπισης του θέµατος είναι η επένδυση σε προηγµένες παραγωγικές µονάδες».