Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

«Λευκή Βίβλος» για την Ελλάδα στον τρίτο αιώνα από την Επανάσταση του 1821

Για να ιχνηλατήσουµε ως κοινωνία τα χρόνια που έρχονται

Του ∆ηµήτρη Παγαδάκη
Η εναρκτήρια συνεδρίαση θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου, στην Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Τα συµπεράσµατα του τριήµερου συνεδρίου θα αποτυπωθούν στη «Λευκή Βίβλο», στην οποία θεσµικοί φορείς, οµάδες εργασίας εστιασµένου ενδιαφέροντος από την «κοινωνία των πολιτών», καθώς και διεθνείς προσωπικότητες θα σκιαγραφήσουν τις προοπτικές και τις προκλήσεις που καλούµαστε να διαχειριστούµε πορευόµενοι τα επόµενα χρόνια σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον.
Με την ευκαιρία της συµµετοχής των φορέων που εκπροσωπούν στις εργασίες του φόρουµ, µίλησαν στο «Πρώτο Θέµα» ο Γιάννης Σύρρος, γενικός διευθυντής του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) και ο Γιάννης Τριφύλλης, µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Ναυτικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, παρουσιάζοντας τους κύριους άξονες των ζητηµάτων που τους απασχόλησαν.

 

Γιάννης Σύρος

Μετάβαση σε ένα σύχρονο ψηφιακό παραγωγικό μοντέλο 

Αν έχει νόηµα να µείνει και κάτι θετικό µετά το µεγάλο παγκόσµιο σοκ της πανδηµίας του COVID-19 και τις τεράστιες ανατροπές που ζήσαµε και συνεχίζουµε να ζούµε, αυτό είναι η απτή πλέον υπόσχεση µιας σύγχρονης ψηφιακής Ελλάδας. Μέσα σε αυτή την τραγική κρίση δόθηκε το έναυσµα ώστε από χώρα «παραδοσιακών» υπηρεσιών και γραφειοκρατικών αγκυλώσεων να µεταβούµε σε ένα νέο σύγχρονο ψηφιακό παραγωγικό µοντέλο. Ο κόσµος, όπως τον ξέρουµε, θα αλλάξει τα επόµενα 20 χρόνια περισσότερο απ’ ό,τι τα 300 προηγούµενα. Cloud Computing, Τεχνητή Νοηµοσύνη, Big Data Analytics, Blockchain, Internet of Things δηµιουργούν νέα δεδοµένα και προκλήσεις. Εως το 2025 θα πρέπει το 75% των Ευρωπαίων πολιτών να χρησιµοποιεί υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και το 30% να χρησιµοποιεί online υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης και έως το 2030 η παγκόσµια διασύνδεση δεδοµένων και πληροφοριών αναµένεται να αυξηθεί κατά 75%. Παράλληλα, η αυξηµένη συνδεσιµότητα των δικτύων επόµενης γενιάς (5G) δηµιουργεί ένα νέο πλέγµα υπηρεσιών και αλλάζει ολοκληρωτικά πλέον την εµπειρία και τις δυνατότητες των χρηστών.
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι τώρα είναι ο κατάλληλος χρονισµός για να κάνουµε τη µεγάλη ψηφιακή µετάβαση και να συντονιστούµε στην 4η Βιοµηχανική Επανάσταση. Η βούληση της πολιτείας είναι ξεκάθαρη όχι µόνο στη θεωρία, αλλά και στην πράξη πλέον.
Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η πορεία προς αυτή την κατεύθυνση είναι µονόδροµος. Αυτή την ευκαιρία οφείλει να αξιοποιήσει και η χώρα µας επενδύοντας στη δυναµική του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας. Μια δυναµική, η οποία σε ένα σενάριο ανάπτυξης 5%, µε οδηγό τη βιοµηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας, ο αντίκτυπος στην οικονοµία αγγίζει, για την επόµενη πενταετία, συσωρευτικά τα 80 δισ. ευρώ προστιθέµενης αξίας, δηµιουργώντας ταυτόχρονα 415.000 νέες θέσεις εργασίας. Ο κλάδος ψηφιακής τεχνολογίας και θέλει και µπορεί ηγηθεί σε αυτό το όραµα!
Ο ΣΕΠΕ συµµετέχει στις πρωτοβουλίες της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», µε την έκθεση «H Ψηφιακή Ελλάδα το 2040», η οποία θα παρουσιαστεί τις επόµενες ηµέρες. Η Εκθεση παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση, τις κυριότερες προκλήσεις για το µέλλον και προτείνει µια σειρά από δράσεις, παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες µπορούν να συµβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς της και ταυτόχρονα να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Ο κ. Σύρρος είναι γενικός διευθυντής ΣΕΠΕ, Chairman WITSA (World Information Technology and Services Alliance) και µέλος ∆.Σ. DIGITAL EUROPE (European Digital Technology Industry Association).

 

Γιάννης Τριφύλλης 

Η αγορά εργασίας στη ναυτηλία είναι μια σίγουρη επένδυση 

Πόσο εκτιµάτε ότι θα αλλάξουν τα δεδοµένα στην παγκόσµια ναυσιπλοΐα µέχρι το 2040;

Το εγχείρηµα της τιθάσευσης της κλιµατικής αλλαγής δηµιουργεί νέες συνθήκες και αποτελεί πρόκληση για τη Ναυτιλία η οποία συνεισφέρει 2,7% στις εκλύσεις αερίων ρύπων µεταφέροντας το 90% του παγκόσµιου εµπορίου.
Τα νέα δεδοµένα θα διαµορφωθούν παγκοσµίως όταν οι επιστήµονες καταλήξουν ως προς τα καταλληλότερα οικολογικά καύσιµα για κάθε κατηγορία πλοίων, οι κατασκευαστές µηχανών παράξουν τους αντίστοιχους κινητήρες, οι παραγωγοί καυσίµων αποκτήσουν τη δυνατότητα επαρκούς παραγωγής, και οι εφοδιαστές καυσίµων είναι σε θέση να λειτουργήσουν τα απαραίτητα δίκτυα εφοδιασµού.
Τον τελικό λόγο θα έχουν οι ναυλωτές όταν θα έχει αρχίσει να διαµορφώνεται η σχέση κόστους και οφέλους.
Η Ναυτιλία παρακολουθεί τις εξελίξεις εκτιµώντας ότι όντως τα δεδοµένα θα αλλάξουν και πιθανόν να επηρεαστεί για κάποιο διάστηµα η παγκόσµια θαλάσσια διακίνηση φορτίων, η οποία τελικά θα προσαρµοστεί στις συνθήκες που θα προκύψουν.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να διατηρήσει την ηγετική θέση της στην ποντοπόρο ναυτιλία σε βάθος εικοσαετίας;

Ο παγιοποιηµένος πλέον υψηλός βαθµός ποσοτικής και ποιοτικής ανάπτυξης της Ναυτιλίας ελληνικής διαχείρισης, η προσαρµοστικότητα, το know how και κυρίως το στελεχιακό δυναµικό που διαθέτουµε, όλα αυτά δηµιουργούν αισιοδοξία για το µέλλον.
Οι Ελληνες πλοιοκτήτες είχαν διαχρονικά την ικανότητα να αφουγκράζονται και να διαισθάνονται τον «παλµό» των διεθνών εξελίξεων προβαίνοντας στις κατάλληλες επιχειρηµατικές κινήσεις.
Ενα χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο αναπτυσσόµενος κλάδος µεταφοράς LNG, όπου οι Ελληνες πλοιοκτήτες από αµέτοχοι το 2004 έφτασαν να έχουν σήµερα την πρώτη θέση στα υπό ναυπήγηση πλοία της εν λόγω κατηγορίας.
Ολα τα παραπάνω χαρακτηριστικά οδήγησαν στο θαύµα της ελληνικής ναυτιλίας, µε αποτέλεσµα η µεταφορική ικανότητα του ελληνόκτητου στόλου να υπερβαίνει σήµερα το 20% σε παγκόσµια κλίµακα και το 50% σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Αξίζει οι νέοι Ελληνες να επενδύσουν στη θάλασσα το εργασιακό τους µέλλον;

Η σταδιοδροµία σε ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλµατα ανοίγει ευρύτερους ορίζοντες. Η υλική ανταπόδοση και η ηθική ικανοποίηση είναι αντίστοιχες της προσπάθειας που θα καταβληθεί.
Η παγκόσµια έλλειψη αξιωµατικών καθώς και εξειδικευµένων στελεχών στην ξηρά, όπως και η αύξηση της ζήτησης θαλάσσιων µεταφορών, καθιστούν την αγορά εργασίας στη ναυτιλία σίγουρη επένδυση. Ας µην ξεχνάµε ότι όποιος σταδιοδροµήσει στη Ναυτιλία πηγαίνει άµεσα στην αιχµή του κλάδου, ενώ έχει µια πληθώρα ειδικοτήτων για να επιλέξει αυτή που του ταιριάζει.
Το ναυτικό επάγγελµα για τη χώρα µας είναι δραστηριότητα παγκόσµιας αριστείας, ενώ η ναυτική συνείδηση και παιδεία αποτελούν τα θεµέλια της ναυτοσύνης. ∆ιαχρονική µας επιδίωξη θα πρέπει να αποτελεί η ενίσχυση της ναυτικής συνείδησης, η προώθηση της ναυτικής µας παράδοσης και η προσέλκυση νέων στα ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλµατα όλων των βαθµίδων.