Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Γιατροί «νέας γενιάς» στην Κύπρο

Το προηγμένο εκπαιδευτικό μοντέλο της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στην ιατρική εκπαίδευση και τις αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινής κλινικής πρακτικής σε συνθήκες πραγματικής ζωής

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις χιλιάδων νέων, σχεδόν από κάθε γωνιά του πλανήτη. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είχε μόλις 18 φοιτητές στη συντριπτική τους πλειοψηφία από την Κύπρο και την Ελλάδα, ενώ έξι χρόνια μετά, έχει πολλαπλάσιο αριθμό φοιτητών, από 37 διαφορετικές χώρες. Η επιτυχία αυτή οφείλεται στο καινοτόμο μοντέλο που εστιάζει στην εξατομικευμένη εκπαίδευση και τη διδασκαλία σε μικρές ομάδες, ενώ παράλληλα ενσωματώνει την ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων χρησιμοποιώντας την πιο σύγχρονη ιατρική τεχνολογία, την επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση, αλλά και την προώθηση της ομαδική εργασίας καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση των κλινικών δεξιοτήτων σε διαφορετικά ιατρικά πεδία. Η Ιατρική Επιστήμη είναι αλληλένδετα συνδεδεμένη με την κοινωνική προσφορά. Εκτός από την υψηλού επιπέδου ιατρική εκπαίδευση, οι φοιτητές ιατρικής έχουν τη δυνατότητα να διασυνδεθούν με τοπικούς φορείς και να προσφέρουν στην κυπριακή κοινωνία.

Πρόγραμμα Σπουδών: Εστίαση στην Παροχή ολοκληρωμένης και Αποτελεσματικής Φροντίδας.
Η Ιατρική Σχολή προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας όπως problem-based learning, task-based learning, σεμινάρια κλινικών δεξιοτήτων, εικονική μάθηση και κλινική εκπαίδευση με ασθενείς στα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Κύπρου. Η άμεση επαφή των φοιτητών με το κλινικό περιβάλλον έχει ως αποτέλεσμα να συνειδητοποιούν τις προκλήσεις του ιατρικού επαγγέλματος και να σχεδιάζουν από νωρίς το μονοπάτι της περαιτέρω εκπαίδευσης που θα ακολουθήσουν προκειμένου να γίνουν αποτελεσματικοί και ολοκληρωμένοι κλινικοί ιατροί. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αποτελεσματική σχέση και επικοινωνία ιατρού-ασθενούς, καθώς και στις ψυχολογικές διαστάσεις της ασθένειας, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν τόσο την κλινική γνώση, όσο και τις διαπροσωπικές δεξιότητες που απαιτούνται, προκειμένου να είναι σε θέση να θεραπεύουν τον ασθενή παρέχοντας εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη φροντίδα, και όχι απλώς την ασθένεια.
Η κλινική εκπαίδευση των φοιτητών πραγματοποιείται σε ιδιωτικά και κρατικά νοσοκομεία σε όλη την Κύπρο, ενώ μέσω του δικτύου συνεργασίας που έχει αναπτύξει η σχολή με νοσοκομεία και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες καθώς και στις ΗΠΑ, οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαστήρια και κλινικές στις οποίες μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, από τα πρώτα έτη των σπουδών τους.

Πρόγραμμα εξωτερικών τοποθετήσεων

Ο διεθνής προσανατολισμός της Ιατρικής Σχολής είναι επίσης εμφανής στο πρόγραμμα εξωτερικών τοποθετήσεων (externships) που έχει εγκαταστήσει, μέσω συνεργασιών με περισσότερα από 50 κλινικά και ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κέντρα: Oxford, Johns Hopkins, Shriners Children Hospital, Hadassah, Weizman Institute (σε εργαστήριο Νομπελίστα), μεταξύ άλλων. Η εθελοντική αυτή εμπειρία, μέσω της οποίας οι φοιτητές, τοποθετούνται στα κέντρα ακολουθώντας ένα οργανωμένο και ανταγωνιστικό πρόγραμμα, προωθεί την ιδέα της απασχολησιμότητας και επιτρέπει στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με περιβάλλοντα και χώρες που τους ενδιαφέρουν για μελλοντική εργασία. Το πρόγραμμα εξωτερικών τοποθετήσεων είναι επίσης μία ευκαιρία δημιουργίας και ενδυνάμωσης σχέσεων μεταξύ των ακαδημαϊκών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και διεθνών κέντρων αριστείας.

Πιστοποιήσεις
Επιπλέον, η Ιατρική Σχολή διαθέτει πιστοποίηση από το Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG), με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι να έχουν το δικαίωμα να δώσουν τις εξετάσεις US Medical Licensing Examination (USMLE) και να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους στις ΗΠΑ. Επιπρόσθετα, το πτυχίο έχει επίσημα αναγνωριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο και περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα Internal Market Information system (IMI), γεγονός που παρέχει στους αποφοίτους τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους απρόσκοπτα σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν.

Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές
Επιπρόσθετα, η Ιατρική σχολή παρέχει τη δυνατότητα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών με το ήδη επιτυχημένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘’Λοιμώδη Νοσήματα: Πρόληψη και Έλεγχος’’, καθώς και με τα νέα της προγράμματα, αυτό της ‘’Δημόσιας υγείας – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας’’ καθώς και αυτό της ‘’Γεροντολογίας’’.

Λοιμώδη Νοσήματα: Πρόληψη και Έλεγχος
Η Ιατρική Σχολή ΕΠΚ έχει πλέον αναγνωρισθεί σαν πρότυπο εκπαιδευτικό κέντρο στον τομέα της δημόσιας υγείας και πιο συγκεκριμένα στην πρόληψη και έλεγχο των λοιμώξεων. Με ακαδημαϊκή ομάδα που απαρτίζεται από ειδήμονες με διεθνή απήχηση, που συνεργάζονται στενά με τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων (EUCIC), η Ιατρική Σχολή έχει διακριθεί ως διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο για το Πανευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Πρόληψη και Έλεγχο των Λοιμώξεων, οργανώνοντας μοριοδοτούμενα πανευρωπαϊκά εκπαιδευτικά σεμινάρια όπου συμμετέχουν επαγγελματίες υγείας από όλο τον κόσμο. Η επένδυση στην πρόληψη και έλεγχο των λοιμωδών νοσημάτων έχει κλιμακωθεί με την έναρξη από τον Οκτώβριο 2018 του καινοτόμου σε παγκόσμιο επίπεδο μεταπτυχιακού προγράμματος «Infectious diseases: prevention and control». Το αγγλόφωνο αυτό πρόγραμμα, διάρκειας 18 μηνών, με ισχυρό πρακτικό και ερευνητικό προσανατολισμό, παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες σε απόφοιτους επιστημών υγείας (όπως ιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί, βιολόγοι) στον τομέα της πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων. Τα μαθήματα προσφέρονται με τρόπο που να μην παρεμβαίνουν στην καθημερινή δραστηριότητα των φοιτητών, ενώ το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται από επαγγελματίες πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων σύμφωνα με το ECDC (και συγκαταλέγεται επίσημα στο ευρετήριο εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ECDC) και σε συνάρτηση με τη στρατηγική της Ενιαίας Υγείας. Δεδομένου του αναδυόμενου προβλήματος των νοσοκομειακών λοιμώξεων, των πολυανθεκτικών βακτηριδίων και της υγείας των μετακινούμενων πληθυσμών και κατά συνέπεια της έμφασης που δίνεται από διεθνείς οργανισμούς στη σημασία των επαγγελματιών πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων μέσα στα σύγχρονα συστήματα υγείας, αναμένεται ότι το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα θα συμβάλει όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στην αναβάθμιση της ποιότητας παροχής υγείας σε διεθνές επίπεδο.
Δημόσια Υγεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Δημόσιας Υγείας, με κατεύθυνση την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, θα δώσει στους φοιτητές ένα πυρήνα γνώσεων που ακολουθεί το πνεύμα με το οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν σήμερα τη Δημόσια Υγεία. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα εστιάζεται στα μείζονα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας στο διεθνές και τοπικό πλαίσιο και αναπτύσσει στρατηγικές και πρακτικές για την εφαρμογή των δράσεων της Δημόσιας Υγείας μέσα στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Με τις γνώσεις που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να προσεγγίζουν όλα τα σύγχρονα προβλήματα δημόσιας υγείας, όπως είναι η γήρανση του πληθυσμού, η ρύπανση του περιβάλλοντος, η ψυχική υγεία, τα δικαιώματα των ασθενών, η πρόληψη και αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων, στα οποία περιλαμβάνονται ο σακχαρώδης διαβήτης, η καρδιαγγειακή νόσος, οι λοιμώξεις καθώς και οι νεοπλασίες, κ.ά. Με την αποφοίτηση θα έχουν τη δυνατότητα εκτίμησης και παρακολούθησης της υγείας όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες και θα μπορούν να σχεδιάζουν στρατηγικές πρόληψης καθώς και να αναλύουν επιδημιολογικά και στατιστικά δεδομένα.
Άξιο αναφοράς είναι ότι, για πρώτη φορά από φέτος, η Ιατρική Σχολή θα παρέχει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι πληρούν καθορισμένα κριτήρια, να πραγματοποιούν ερευνητικές μελέτες στον τομέα της Δημόσιας Υγείας στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής.
Γεροντολογία
Η διαρκής αύξηση του προσδόκιμου ζωής του πληθυσμού έχει ανατρέψει την κλασική δομή της δημογραφικής πυραμίδας, καθώς όλο και περισσότερα άτομα ξεπερνούν την ηλικία των 65 ετών, εντασσόμενα στο φάσμα της λεγόμενης ‘τρίτης ηλικίας’ και πλέον τέταρτης ηλικίας’. Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει δημιουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτιλο Γεροντολογία στα Ελληνικά που μελετά σε βάθος την κοινωνική, ψυχολογική και βιολογική παράμετρο του γήρατος. Επίσης, μελετά την διαδικασία της φυσιολογικής γήρανσης και τις φθορές, αλλά και τις ασθένειες που σχετίζονται με το γήρας.

Οδοντιατρική Σχολή

Εκτός από το πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο προσφέρει το μοναδικό πρόγραμμα Οδοντιατρικής στην Κύπρο. Η οδοντιατρική εκπαίδευση υλοποιείται σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και μεθόδους εκπαίδευσης που ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν κλινική εμπειρία από νωρίς, στην Ιδιόκτητη Οδοντιατρική Κλινική του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, και να εφαρμόσουν τη θεωρητική γνώση, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες τους.
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στους τομείς των σπουδών Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Επιστημών Υγείας και Επιστημών Ζωής στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα προσφέρει 22 προγράμματα σπουδών όπως Φαρμακευτική, Φυσικοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Διατροφή-Διαιτολογία, Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή, Βιολογία, Βιοϊατρικές Επιστήμες, Εργοθεραπεία κ.α., εκ των οποίων 10 κατ’ αποκλειστικότητα στην Κύπρο. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται και προωθείται η διεπιστημονική εκπαίδευση, με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι να διαθέτουν επάρκεια και αποτελεσματικότητα στη διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία, γεγονός που τους καθιστά ανταγωνιστικούς για να εργαστούν σε οποιοδήποτε σύστημα υγείας.