Κινητήριος Μοχλός της Γνώσης

Ένα από τα πιο σημαντικά ακαδημαϊκά κέντρα της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης

Η ταχύτητα με την οποία αλλάζει η εποχή μας δημιουργεί τόσο αμέτρητα οφέλη όσο και σημαντικές προκλήσεις. Ίσως η σημαντικότερη όλων είναι η Εκπαίδευση: ένας κόσμος που μετασχηματίζεται με αχαλίνωτο ρυθμό κινδυνεύει να αφήσει πίσω ομάδες ανθρώπων που δεν μπορούν να τον προλάβουν και να τον ακολουθήσουν, γιατί δεν έχουν τη γνώση να τον κατανοήσουν. Γι’ αυτό η Παιδεία δεν πρέπει να είναι στατική, ώστε να μην οξύνονται οι ανισότητες του πληθυσμού.

Με ένα πρωτοποριακό μαθησιακό μοντέλο και με τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που το στεγάζουν, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όχι μόνο αναβαθμίζει την ποιότητα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο, αλλά έχει καταστεί ως ένα από τα πιο σημαντικά ακαδημαϊκά κέντρα της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης.