Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Η πρόκληση για ένα Πανεπιστήμιο που όλοι θέλουμε να έχουμε

Ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Κώστας Γουλιάμος, εξηγεί στο protothema.gr πώς ένα Πανεπιστήμιο επενδύει στη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία, συνδέεται με την αγορά εργασία και πρωταγωνιστεί διεθνώς

 

Το τρίπτυχο «Αριστεία, Καινοτομία και Επαγγελματική Κατοχύρωση» αποτελεί την εκπαιδευτική αρχιτεκτονική του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Κώστας Γουλιάμος, εξηγεί στο protothema.gr τι είναι αυτό που κάνει το Πανεπιστήμιο να πρωταγωνιστεί και να πρωτοπορεί στην Κύπρο και διεθνώς.

«Πριν από δύο περίπου μήνες το TIMES HIGHER EDUCATION UNIVERSITY IMPACT RANKINGS μάς κατέταξε στα 100+ καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου στην καινοτομία. Αυτή η διάκριση αποτελεί κατάκτηση όχι μόνο για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, αλλά και για την ίδια την Κύπρο και, γενικότερα, τον Ελληνισμό» λέει ο κ. Γουλιάμος και επισημαίνει: «Σήμερα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκρίνεται πλέον μόνο με τα μεγάλα, ιστορικά και κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού. Αυτό οφείλεται στην κουλτούρα καινοτομίας με την οποία εμφορείται η κοινότητα του Πανεπιστημίου. Αυτήν ακριβώς την κουλτούρα καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εκτίμησε και ο εφευρέτης του Διαδικτύου Sir Timothy Berners –Lee, όταν βρέθηκε πριν από 45 περίπου μέρες στο Πανεπιστήμιο, και αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Επιστημών».
Αναφερόμενος στις πρόσφατες σημαντικές εξελίξεις, ο πρύτανης Κώστας Γουλιάμος μιλάει για την ένταξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στον ευρωπαϊκό οργανισμό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Galileo Global Education, αναλύει τι σημαίνει για έναν φοιτητή του Πανεπιστημίου να ανήκει σε αυτό το μεγάλο δίκτυο Πανεπιστημίων, ενώ παρουσιάζει τα επιτεύγματα της Ιατρικής Σχολής, της Νομικής Σχολής και του Κέντρου Καινοτομίας της Microsoft.

Τι έχει κερδίσει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά και η ίδια η Κύπρος από την ένταξή σας στον οργανισμό Galileo Global Education;

H Galileo Global Education, της οποίας εκ των βασικών μετόχων είναι το Γαλλικό Δημόσιο, πραγματοποίησε μια τεράστια για τα κυπριακά δεδομένα επένδυση στη γνώση, έτσι ώστε να μπορούμε ως Πανεπιστήμιο να υλοποιούμε στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης, καινοτομίας και ολιστικής αριστείας σε υποδομές, προγράμματα σπουδών και υπηρεσίες. Αυτές ακριβώς οι στρατηγικές δημιούργησαν και δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους φοιτητές μας σε κάθε κλάδο σπουδών. Για όλους εμάς, η εκπαίδευση αποτελεί πυλώνα στη σημερινή οικονομία της γνώσης αλλά και πολυδιάστατο αναπτυξιακό μοντέλο με πολιτισμικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις που ξεπερνά τα σύνορα της Κύπρου. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι αν το ζητούμενο σε κάθε πανεπιστήμιο, που σέβεται τη γνώση, είναι η καινοτομία, τότε προϋπόθεση αποτελεί η υλοποίηση ενός συνόλου θεσμικών διαδικασιών, καθώς και η εφαρμογή όλων εκείνων των αναγκαίων, όσο και σύγχρονων, πρακτικών δομικού εξορθολογισμού της λειτουργίας του πανεπιστημίου, ώστε να είναι μετρήσιμη η αποτίμηση της καινοτομίας του σε όλα τα πεδία. Η κατάταξή μας στα 100+ καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου είναι ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα που κάνει το εκπαιδευτικό μας μοντέλο να ξεχωρίζει, αφού δημιουργεί συνθήκες με πολλαπλασιαστική ισχύ στην οργάνωση, τις υποδομές, την κοινωνική προσφορά, τη διοίκηση, τα προγράμματα σπουδών, την έρευνα και την κοινωνική αποδοχή του πανεπιστημίου σε διεθνές επίπεδο. Υπό τέτοιες συνθήκες αριστείας, γίνεται και το πανεπιστήμιό μας βιώσιμο και πρωτοπόρο. Πρόδηλα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαδραματίζει πλέον ηγετικό ρόλο στον τομέα της ανώτατης παιδείας. Αυτές οι συνθήκες αριστείας επιβεβαιώνονται και από άλλες διεθνείς κατατάξεις στον κρίσιμο τομέα της απασχολησιμότητας. Για παράδειγμα, η κατάταξή μας στα 76 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου βάσει κριτηρίων απασχολησιμότητας από το TIMES HIGHER EDUCATION UNIVERSITIES IMPACT , ή το γεγονός ότι είμαστε το μόνο πανεπιστήμιο στην Κύπρο με 5 αστέρια σε αυτό τον τομέα (QS TOP UNIVERSITIES), υποδεικνύει και αποδεικνύει πως η καινοτομία που καλλιεργούμε είναι η κινητήρια εκπαιδευτική δύναμη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Και ακόμα, σύμφωνα με στοιχεία του μηχανισμού U-Multirnak της Ευρωπαικής Επιτροπής, το 83% των αποφοίτων μας βρίσκουν απασχόληση εντός έξι μηνών από την αποφοίτησή τους. Από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Το Πανεπιστήμιο μας εξοπλίζει τους φοιτητές με τις απαραίτητες δεξιότητες και την εμπειρία ώστε να διασφαλίσουν επαγγελματική και προσωπική επιτυχία.

Τι σημαίνει για έναν φοιτητή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου να ανήκει σε αυτό το ευρωπαϊκό δίκτυο πανεπιστημίων, τη Galileo Global Education;

Σημαίνει ότι οι φοιτητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν προνόμια και συγκριτικά πλεονεκτήματα, καθώς και διεθνή αναγνωρισιμότητα. Λειτουργούμε με τις αρχές και τους κανόνες της «ανοιχτής κοινωνίας» ενός Πανεπιστημίου του 21ου αιώνα, που ανταποκρίνεται στις τοπικές, περιφερειακές, και διεθνείς ανάγκες και τις προκλήσεις της βιομηχανίας, αλλά και της «κοινωνίας της γνώσης». Εδώ ακριβώς οφείλεται και η μεγάλη ανοδική και αναπτυξιακή πορεία του πανεπιστημίου μας, γνωστή πλέον και διεθνώς, γεγονός που μας γεμίζει όλους με αυτοπεποίθηση. Η εν λόγω πορεία μας μετασχηματίζεται σε πρωτοπορία σε όλους τους τομείς της δράσης μας, ακαδημαϊκούς και διοικητικούς, σηματοδοτώντας την αυγή μιας νέας εποχής για τους φοιτητές μας, για τη χώρα μας αλλά και για την ευρύτερη περιφέρεια. Εν ολίγοις, οι φοιτητές μας έχοντας το προνόμιο και, συνάμα, το συγκριτικό πλεονέκτημα να ανήκουν στη μεγάλη οικογένεια της Galileo Global Education και, συνεπώς, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, βιώνουν μαζί μας τη γνώση και την εμπειρία μιας επί της ουσίας διεθνοποιημένης, δημοκρατικής παιδείας υψηλών προδιαγραφών. Έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν όχι μόνο άριστες γνώσεις, αλλά και όλα τα απαραίτητα πολιτισμικά, κοινωνικά, ηθικά, εργασιακά και ψυχικά εφόδια που χρειάζονται, για να σταδιοδρομήσουν με επιτυχία σε κάθε επαγγελματικό τομέα.

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συμπλήρωσε έξι χρόνια. Φέτος δε είχε και τους πρώτους απόφοιτους. Τι καινοτόμο προσφέρει στη χώρα και στην περιοχή;

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι πλέον από της κορυφαίες στην ευρύτερη περιφέρεια. Δημιουργούμε τους γιατρούς της νέας γενιάς. Δεν είναι επομένως τυχαίο το γεγονός ότι αποτελεί μια από τις πρώτες επιλογές όχι μόνο των Ελλαδιτών, αλλά και φοιτητών κυρίως από τη Γερμανία. Αλλά και από πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Υπό πολλές έννοιες, παρέχει προστιθέμενη επιστημονική και κοινωνική αξία τόσο για την Κύπρο όσο και για την ευρύτερη περιοχή. Το εκπαιδευτικό μοντέλο που εφαρμόζεται στη Σχολή συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη χρήση νέων τεχνολογιών, καθώς και την πρωτοποριακή προσέγγιση με υπερσύγχρονα εργαστήρια ρομποτικής προσομοίωσης στις νέες μας κτηριακές εγκαταστάσεις. Ας σημειωθεί, πως είμαστε το μόνο πανεπιστήμιο στον ελληνισμό, και από τα λίγα στην Ευρώπη, που διαθέτουμε στο διδακτικό προσωπικό της ιατρικής δύο κατόχους Νόμπελ. Έχουμε, ταυτόχρονα, δημιουργήσει συμπράξεις με κορυφαία νοσοκομεία, για παράδειγμα στην Ελλάδα στρατηγικοί μας εταίροι είναι το Υγεία και το ΙΑΣΩ. Και προχωρήσαμε σε στρατηγική συμφωνία με ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στο κόσμο, το Harvard (Τ.Η. Chan School of Public Health). Οφείλω πάντως να υπογραμμίσω και τη λειτουργία της οδοντιατρικής, του μοναδικού προγράμματος που υφίσταται στην Κύπρο, και η οποία διαθέτει έναν από τους καλύτερους τεχνολογικά εξοπλισμούς στην Ευρώπη. Παράλληλα, σπεύδω ν` αναφέρω πως τα καινοτομικά προγράμματα που διαθέτουμε στις επιστήμες ζωής και επιστήμες υγείας (λογουχάρη, στην φαρμακευτική, στις Βιοϊατρικές Επιστήμες, στη διατροφή και Διαιτολογία, στη λογοθεραπεία, στη νοσηλευτική, στις αθλητικές επιστήμες, στη βιολογία, κλπ) είναι από τα πιο καινοτομικά στην ευρύτερη περιφέρεια , καθότι οι απόφοιτοι αποκτούν υψηλή τεχνογνωσία ενώ εκτίθενται στην εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής, πρωτόγνωρων για τα δεδομένα της Κύπρου.

Από την αρχή της ίδρυσής της η Νομική Σχολή αποτελούσε πόλο έλξης των Ελλαδιτών. Για πολλούς, θεωρείται η τέταρτη Νομική Σχολή του Ελληνισμού. Εσείς τι λέτε;

Έτσι ακριβώς είναι. Πραγματικά, η Νομική Σχολή διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο σπουδών. Απόδειξη πως οι απόφοιτοί μας διαπρέπουν, κατέχοντας επίζηλες θέσεις στον τομέα τους. Πρόσφατα, τη νομική κουλτούρα της Σχολής εκτίμησε και ο πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας και σημερινός Πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου Ρολάν Φαμπιούς, όταν ήρθε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, πριν από δύο μήνες, και αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας της Νομικής Σχολής. Ο Πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γαλλίας είναι και αυτός μέλος της οικογένειας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Συμπληρώνονται τρία χρόνια λειτουργίας του πρωτοποριακού κέντρου καινοτομίας της Microsoft στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μπορείτε να μας πείτε το ρόλο που έχει διαδραματίσει;

Ο ρόλος του Κέντρου Καινοτομίας της Microsoft (Microsoft Innovation Center) είναι καταλυτικός, αφού δημιούργησε σημαντικές συμπράξεις σε θέματα καινοτομίας που λειτουργούν ως μοχλός ανάπτυξης της Κύπρου. Το Κέντρο αυτό είναι ένα από τα 110 που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Με τη δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας της Microsoft, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο έβαλε την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη καινοτομίας. Διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις οι οποίες προωθούν την καινοτόμο έρευνα, παρέχοντας πόρους και στήριξη για τους φοιτητές, τους επιχειρηματίες και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις (start-ups), διευκολύνοντας και επιταχύνοντας έτσι τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, την αύξηση της απασχόλησης, καθώς και την ανάπτυξη του τοπικού λογισμικού παγκόσμιας κλάσης. Δεν είναι τυχαίο ότι σε λιγότερο από τρία χρόνια λειτουργίας, υποστηρίχθηκαν πάνω από 150 νεοφυείς επιχειρήσεις.